Klik på en artikel for at se den i sin helhed

Du vender tilbage ved at trykke på krydset i artiklens øverste højre hjørne.

  • Ugeavisen 16/1

    Annonce om Nytårskoncert i Aksen i Asnæs.

  • Ugeavisen 16/1

    Artikel om Nytårskoncerten i Aksen i Asnæs.

  • Ugeavisen 15/4

    Fra en af de 7 gange vi spiller på gågaden i Nykøbing i årets løb.

  • Nordvestnyt 8/6

    Artikel om Tasja, som sammen med Odsherreds Optimister lavede mormormad til 120 musikere

  • Ugeavisen 29/5

    Den 3. juni holdt vi generalprøve på Picnickoncerten i Torvehallen i Vig.

  • Ugeavisen 12/6

    Den indrykkede annonce om Picnickoncerten

  • Ugeavisen 12/6

    Redaktionel omtale

  • Nordvestnyt 15/6

    Redaktionel omtale

  • Ugeavisen 23/10

    Vi fik overrakt 15.000 til køb af nye uniformer.

  • Ugeavisen 6/11

    Annonce om Takt og Tone arrangementet. Avisen havde desværre fået slettet de nederste linjer i annoncen, så tid og sted manglede.

  • Ugeavisen 6/11

    Billede af foredragsholderen M.A.P. Palmquist.

  • Ugeavisen 27/11

    Vores traditionelle juletur i Vig den første søndag i december, hvor julemanden kommer med toget.

  • Ugeavisen 11/12

    Julespil på gågaden i Nykøbing.