Bestyrelsens handlingsplan

  1. Etablering af en orkesterforskole med henblik på at få tilgang af unge nye unge medlemmer både til tambourkorpset og orkestret. Forskolen etableres i aftenskoleregi.
  2. Det er vort mål at få mindst 5 nye medlemmer under 50 år, og gerne medlemmer som repræsenterer de grupper hvor orkestret er tyndest besat.
  3. Sørge for, at nye medlemmer får en god modtagelse, hvor de føler sig velkomne og oplever at vi har forberedt deres ankomst.
  4. Færdiggøre arbejdet med at få vores nodearkiv på plads, så der til enhver tid er orden i noderne så de er nemt tilgængelige, når vi skal bruge et sæt eller en enkelt node.
  5. Arbejde på, at alle medlemmerne får orden i koncertmapperne, og der etableres ensartethed både i marchhæftet og koncerthæftet. (Det tidligere panikhefte). Repetoireudvalget vælger indholdet i mappe og hæfter.
  6. Etablere en helt ny hjemmeside som dels informerer om orkestret og dels via sin opbygning signalerer et orkester, man får lyst til at være en del af. En hjemmeside som ud over at være oplysende også ”sælger” orkestret.
  7. I højere grad være opmærksom på de muligheder der er for at søge puljer og fonde til forskellige aktiviteter, f.eks. i forbindelse med etablering af orkesterforskolen.
  8. Vi vil fortsat arbejde på, at Nykøbing Sjælland Stadsorkester er et rummeligt orkester, hvor medlemmerne føler sig godt tilrette, og oplever at der er et godt kammeratskab og et godt socialt sammenhold.