Bestyrelsens handlingsplan 2017     

1.   
Det er vort mål at få mindst 5 nye medlemmer under 50 år, og gerne medlemmer som repræsenterer de grupper hvor orkestret er tyndest besat. Medlemmer over 50 år er naturligvis også mere end velkomne.

2.
Vi vil sørge for, at nye medlemmer får en god modtagelse, så de føler sig velkomne og oplever at vi har forberedt deres ankomst.

3.   
Færdiggøre arbejdet med at få vores nodearkiv på plads, så der til enhver tid er orden i noderne så de er nemt tilgængelige, når vi skal bruge et sæt eller en enkelt node.

De gode erfaringer med at lægge noder på hjemmesiden gør, at vi fortsat vil lægge spilaktuelle noder på hjemmesiden, så de er nemt tilgængelige både for orkestrets medlemmer og eventuelle assistenter.

4.   
Arbejde på at alle medlemmerne får orden i koncertmapperne, og at der etableres ensartethed både i marchhæftet og koncerthæftet. Det er repertoireudvalget, der vælger hvad indholdet skal være i mapper og hæfter.

5.   
Vedligeholde orkestrets hjemmeside, så den altid er aktuel – med andre ord ingen ”gamle nyheder” på siden.

6.   
Vi vil i højere grad være opmærksom på de muligheder, der er for at søge puljer og fonde til forskellige aktiviteter.

7.   
Vi vil fortsat arbejde på, at Nykøbing Sjælland Stadsorkester er et rummeligt orkester, hvor medlemmerne føler sig godt tilpas, og oplever et godt kammeratskab og et godt socialt sammenhold.

8.   
Fortsat arbejde på at orkestret har et højt musikalsk niveau, blandt andet understøttet ved en øveweekend i foråret 2018.

 9.   
Gøre orkestrets depot mere ryddeligt samt registrere inventar og instrumenter, der er i depotet.

 10. 
Vi vil fortsætte det gode samarbejde med Odsherred Garden f.eks. ved at holde nogle fælles bestyrelsesmøder hvor vi drøfter strategien for at fremme gardens medlemstilgang og dermed på sigt vores egen.